Our Wonderfull Rooms

เช็คอิน
เช็คเอาท์

เลือกห้อง

ขั้นตอนที่ 1
เลือกห้องและราคา
ขั้นตอนที่ 2
กรอกรายละเอียด
ขั้นตอนที่ 3
ยืนยันการจอง
...
ลักซูรี่ พูลวิลล่า 1 ห้องนอน

พูลวิลล่าสุดหรู เน้น... อ่านเพิ่มเติม

7260 3200 THB

จองห้องนี้

...
ลักซูรี่ พูลวิลล่า 2 ห้องนอน

พูลวิลล่าสุดหรู เน้น... อ่านเพิ่มเติม

14550 6400 THB

จองห้องนี้

...
ลักซูรี่ เพลสซิเด้นท์เชี่ยว สวีท พูลวิลล่า 2 ห้องนอน

พูลวิลล่าสุดหรู เน้... อ่านเพิ่มเติม

17460 8000 THB

จองห้องนี้

...
ลักซูรี่ พูลวิลล่า 3 ห้องนอน

พูลวิลล่าสุดหรู เน้น... อ่านเพิ่มเติม

21830 9600 THB

จองห้องนี้

...
ลักซูรี่ พูลวิลล่า 4 ห้องนอน

พูลวิลล่าสุดหรู เน้... อ่านเพิ่มเติม

29100 12800 THB

จองห้องนี้

...
ลักซูรี่ พูลวิลล่า 5 ห้องนอน

พูลวิลล่าสุดหรู เน้... อ่านเพิ่มเติม

36360 16000 THB

จองห้องนี้

...
ลักซูรี่ พูลวิลล่า 6 ห้องนอน

พูลวิลล่าสุดหรู เน้... อ่านเพิ่มเติม

43620 19000 THB

จองห้องนี้

...
ลักซูรี่ พูลวิลล่า 7 ห้องนอน

พูลวิลล่าสุดหรู เน้... อ่านเพิ่มเติม

50880 22000 THB

จองห้องนี้