What Is the Purpose of Songkran?

What Is the Purpose of Songkran?

 "สงกรานต์” ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณี ที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่นและการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกันสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างเด่นชัด โดยใช้นํ้าเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรี
 
    ปัจจุบันแม้ไทยเราจะนับวันที่ 1 มกราคมของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่แบบสากลนิยม แต่ด้วยลักษณะพิเศษ และกิจกรรมที่คนในชุมชนได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นการทำบุญทำทาน การอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับการสรงนํ้าพระ การรดนํ้าขอพรผู้ใหญ่ การเล่นสาดนํ้า และการละเล่น รื่นเริงต่าง ๆ ล้วนทำให้ชาวไทยส่วนใหญ่ยังถือประเพณีปีใหม่แบบไทยๆ ที่เป็นเทศกาลแห่งความเอื้ออาทรเกื้อกูลผูกพันซึ่งกันและกัน
 
     ช่วงเทศกาลสงกรานต์จะตรงกับวันที่ 13 14 และ 15 เมษายนของทุกปี ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการการต่อเนื่องกันเพื่อให้ประชาชนที่ทำงานในต่างท้องที่ได้กลับไปยังภูมิลำเนาเดิมของตนเพื่อไปร่วมทำบุญร่วมกับญาติผู้ใหญ่และบุพการี และตลอดจน มีการละเล่นรื่นเริงร่วมกับครอบครัวและชุมชน นอกจากชาวไทยแล้ว ยังมีชาวมอญ พม่า เขมร ลาว รวมถึง ชนชาติไทย เชื้อสายต่างๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐอินเดีย ต่างก็ถือ ตรุษสงกรานต์เป็นประเพณีฉลองปีใหม่เช่นเดียวกัน เพียงแต่ในประเทศไทย ได้มีการสืบสานและวิวัฒนาการประเพณีสงกรานต์จนมีเอกลักษณ์อันโดดเด่น กลายเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่มีความพิเศษ จนเป็นที่สนใจและรู้จักประเพณี สงกรานต์เป็นอย่างดีของประเทศต่างๆ
 

 

Summer Does Bring Down the Excitement

 
ใช่แล้วเป็นช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของปี มันไม่สามารถหยุดการเฉลิมฉลองเทศกาลที่น่าตื่นตาตื่นใจนี้ เมษายนเป็นเดือนที่ฤดูร้อนอยู่ในจุดที่สูงที่สุดในประเทศไทย แต่ก็ไม่ได้หยุดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาและเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์โดยเฉพาะในความเป็นจริงเทศกาลนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็น "เทศกาลน้ำ" 
 
เทศกาลนี้มีการเล่นน้ำกันเพื่อให้ผ่อนคลายจากอากาศที่ร้อน และมีการปะแป้งกันที่ใบหน้่าอย่างเบาๆ และสาดน้ำกันด้วยอุปกรณ์ต่างๆที่ทางกฎหมายอนุญาติ
 
ในช่วงเวลาของเทศกาลไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนคุณจะพบกับชาวท้องถิ่นที่ฉลองเทศกาลด้วยถังน้ำ ปืนฉีดน้ำและแป้งสีขาว 
 

More About the Traditions

 
การสรงน้ำพระ จะมี 2 แบบ คือ การสรงนํ้าพระพุทธรูปและ สรงนํ้าพระภิกษุสามเณร เพื่อ แสดงความเคารพต่อปูชนียบุคคล ที่ดำรงสืบทอดพระพุทธศาสนา และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เมื่อเริ่มศักราชใหม่
 
 

 

การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณโดยเฉพาะผู้มีอาวุโสน้อยพึงปฏิบัติต่อผู้มีอาวุโสมาก เช่น พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ผู้บังคับบัญชา เป็นต้น

 

 

Visiting Buddhist Temples

ช่วงวันสงกรานต์ เมื่อสงกรานต์มาถึงก็จะได้เป็นเวลาที่ทุกคนยิ้มแย้ม แจ่มใส จิตใจสดชื่น เบิกบาน ซึ่งกิจกรรมที่ควรปฏิบัติ ได้แก่
 
ทำบุญตักบาตร หรือนำอาหารไปถวายพระที่วัด ถือเป็นการสืบทอด และทำนุบำรุงพุทธศาสนา อีกทั้งช่วยกล่อมเกลาจิตใจ รู้จักการให้ การเสียสละ โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน
 
ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ แก่บรรพบุรุษ หรือการทำบุญอัฐิ เป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มี พระคุณและผู้ล่วงลับไปแล้ว
 
 
การก่อเจดีย์ทราย จุดประสงค์ก็คือการให้พระภิกษุ ได้นำทรายไปใช้ประโยชน์ในการ ก่อสร้างหรือใช้ถมพื้นที่ต่อไป สมัย ก่อนคนทำกิจกรรมต่างๆ ในวัด จึงถือว่าทรายอาจติดเท้าออกไป เมื่อถึงปีจึงควรจะขนทรายไปใช้ คืน ปัจจุบันการก่อเจดีย์ทรายอาจ จะเหลือเพียงรูปแบบ ซึ่งอาจจะ ปรับเปลี่ยนเป็นทำบุญในรูปแบบ อื่นแทนได้
 

การละเล่นรื่นเริงหรือมหรสพต่างๆ เป็นการเชื่อมความสามัคคีและเพื่อ ความสนุกสนานรวมทั้งเป็นการสืบสานมรดกวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป เช่น ลิเก ลำตัด โปงลาง หมอลำ ผีตาโขน หนังตะลุง และโนรา เป็นต้น

 
บูติกรีสอร์ทภูเก็ตเป็นหนึ่งในรีสอร์ทที่ดีที่สุดที่คุณสามารถจองสำหรับการเข้าพักในภูเก็ตเพราะพวกเขาจะให้การเข้าพักที่คล่องตัวที่สุดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมด 

 

Latest Activities