Tiger Kingdom & Phuket City ทัวร์ครึ่งวันบ่าย

Tiger Kingdom & Phuket City ทัวร์ครึ่งวันบ่าย

เด็กอายุต่ำกว่า18ปีสามารถดูได้เฉพาะเสือที่เล็กที่สุดกับผู้ปกครองเท่านั้น จ่ายเงินสดเพิ่มในทัวร์ 400 บาทต่อท่าน

รับจากโรงแรมโดยรถมินิบัสปรับอากาศ

เยี่ยมชมอาณาจักรเสือที่มีชื่อเสียงให้คุณมีโอกาสที่จะได้รับการใกล้ชิดและเป็นส่วนตัวกับเสือโคร่งอินโดจีน (ราคารวมถึงทางเลือกของเสือขนาดเล็กหรือเล็กๆ)

  • จุดชมวิวกะตะ
  • เล่นกับช้างน้อย
  • โรงงานเม็ดมะม่วงหิมพานต์
  • คอฟฟี่เบรคและร้านค้าปลอดภาษี
  • วัดฉลอง
  • พระใหญ่ (45นาที)
  • เดินทางกลับโรงแรม

Latest Activities